Disclaimer

COPYRIGHT 

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij De Ruiter’s Bakkerij Ooltgensplaat B.V. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Ruiter’s Bakkerij Ooltgensplaat B.V. is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. 

MERKEN 

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn, tenzij anders aangegeven, eigendom van De Ruiter’s Bakkerij Ooltgensplaat B.V. Zonder schriftelijke toestemming van De Ruiter’s Bakkerij Ooltgensplaat B.V. is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. 

AANSPRAKELIJKHEID 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan De Ruiter’s Bakkerij Ooltgensplaat B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De Ruiter’s Bakkerij Ooltgensplaat B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur. 

INFORMATIE VAN DERDEN 

De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. De Ruiter’s Bakkerij Ooltgensplaat B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site. 

FRAMES 

Het is niet toegestaan deze site te framen.